click me
PLANPORTAL

Revision af Kommuneplan 2017-2029

Arbejdet kommuneplanrevisionen forventes igangsat i løbet af 2019.

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres en delvis revision af Kommuneplan 2017-2029.

Følgende temaer i kommuneplanen skal revideres som følge af Planstrategi ’19:

  • Byudvikling
  • Erhverv og turisme
  • Trafik og infrastruktur
  • Byer og lokalområder

 

Derudover vil følgende emner blive revideret/indarbejdet som følge af den moderniseret planlov:

  • Oversvømmelse og erosion
  • Produktionsvirksomheder
  • Detailhandel
  • Naturtemaets Grønt Danmarkskort gennemgås i relation til det fynske Naturrådes anbefalinger
  • Eventuelt omdannelseslandsbyer

 

De resterende temaer i Kommuneplan 2017-2029 vil blive tilrettet, som en eventuel konsekvens af de reviderede temaer. Samtidig vil temaerne blive ajourført med eventuelle rettelser, der sker på baggrund af ændret lovgivning eller overordnet planlægning.

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00